Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram - Människan

Research profile seminar

Välkomna till en hearing/webbinarium om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Varje kommun i Sverige ska bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att ett nytt miljö- och klimatprogram ska tas fram. I detta webbinarium har vi ett särskilt fokus på miljömålet Människan.

Fredagen den 9 oktober bjuder miljöförvaltningen i Göteborgs Stad tillsammans med GAC - Gothenburg Air and Climate Network in till en offentlig hearing i seminarieform om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Miljö- och klimatprogrammet visar riktningen och är den gemensamma plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är stadens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Syftet med hearingen är att redogöra för programmets prioriteringar och överväganden och att inhämta synpunkter så att programmet verkligen driver på omställningen och ökar takten i genomförandet av åtgärder.

Hearingen är öppen och du har möjlighet att lämna synpunkter på det föreslagna miljö- och klimatprogrammet.
Program
- Välkomna, Emmyly Bönfors, miljö- och klimatnämnden, Göteborgs Stad
- Presentation av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030
- Feedback från forskarna Peter Molnár och Mikael Ögren från Göteborgs universitet samt Thomas Backhaus, föreståndare för FRAM, Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning
- Bensträckare
- Paneldiskussion med forskarna och representanter för miljöförvaltningen
- Frågor från åhörare

Mer information och anmälan

Läs mer om miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Date: 10/9/2020

Time: 10:00 AM - 12:00 PM

Categories: Sustainable development

Contact person: Erik Thomson

Calendar

To the calendar

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 4/25/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?